عنوان سومی دختران سمنانی در مسابقات بدمینتون کشور

ورزشکاران دختر سمنانی در رقابت های المپیاد استعدادهای برتر بدمینتون کشور به مقام سوم مشترک دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اولین المپیاد استعدادهای برتر بدمینتون دختران کشور با شرکت ۱۷۶ بازیکن در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد.
تیم استان سمنان متشکل از ۶ ورزشکار و با مربی گیری اشرف السادات رضوی در این رقابت شرکت کرد.
در این مسابقه فاطمه فنایی به همراه حنانه رجبی هر ۲ از سمنان به مقام سوم مشترک بخش انفرادی این المپیاد دست یافتند.