فراخوان برای اهدای خون در سمنان

مدیرکل انتقال خون استان سمنان از مردم خواست برای کمک به بیماران نیازمند برای اهدای خون اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل انتقال خون استان سمنان با اشاره کاهش اهدای خون در فصل های سرد سال گفت: تعدادی از استان ها در شبکه ملی خون رسانی کشور با کمبود خون مواجه شدند و نیازمند توجه اهدا کنندگان خون هستند.
پژمان صالحی فر افزود: به دلیل تمرکز درمانی در تهران بسیاری از بیماران برای درمان از نقاط مختلف کشور به این شهر مراجعه می کنند که همین امر تهران را با کمبود خون مواجه کرده است.
وی گفت : سمنان از استان های معین کشور است و در طول سال هر هفته ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد خون به تهران ارسال می کند.
به گفته وی در هشت ماه اول امسال ۲۳ هزار نفر در استان سمنان خون اهدا کردند و شهرستان سمنان با ۹ هزار اهدا کننده بیشترین سهم را در اهدای خون داشته است.
سمنان استان اول کشور در شاخص اهدا به ازای هر هزار نفر است، این شاخص در کشور ۲۷ و در استان سمنان ۴۶ اهداکننده است و ۷۹ درصد اهداکنندگان خون در استان اهداکننده مستمر هستند.