قابلیت های طبیعی و اقتصادی سمنان شرایط جذابی را برای سرمایه گذاران فراهم آورده است

بنگاه های تولیدی ، شهرکهای صنعتی ، موقعیت مناسب جغرافیایی و مراکز علمی و فنی ، از جمله بسترهای مناسب سرمایه گذاری در سمنان است

به گزارش ایدرونیوز ، استاندار سمنان در همایش فرصت های سرمایه گذاری استان سمنان با اشاره به مزیت های صنعتی و معدنی استان گفت : ۲۰۰۰ بنگاه تولیدی در استان سمنان فعال است که ۹۸درصد سرمایه گذاری آن متعلق به بخش خصوصی است.

محمدرضا خباز دومین قابلیت این استان را وجود ۱۸ شهرک صنعتی و ۳ منطقه ویژه اقتصادی ذکر کرد و گفت : همسایگی با ۸ استان دیگر کشور زمینه مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم آورده است و کریدور شرق و غرب و شمال و جنوب هم از دیگر مزیت های این استان به شمار می رود.

استاندار سمنان شرایط و تنوع جغرافیایی و مراکز علمی و فنی و تعداد پرشمار دانشجویان استان را از دیگر مزیت های استان برشمرد و تصریح کرد : امکان استفاده از انرژی ها نو به ویژه انرژی خورشیدی و امکانات مناسب مخابراتی را از دیگر قابلیت های این منطقه است.

خباز افزود : همه شرایط برای سرمایه گذاری در استان فراهم است مدیران استان سمنان هم با همدلی شرایط را برای حضور سرمایه گذاران فراهم می آورند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان