لبخند زندگی به روستاهای حاشیه کویر استان سمنان با بازگشت آب

رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوان‌داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به از بین رفتن برخی اراضی و روستاهای کویری استان از تلاش برای احیای روستاهای خالی از سکنه حاشیه کویر مرکزی از طریق انجام عملیات آبخیزداری و بازگشت منابع آبی به آنها خبرداد.

به گزارش ایسنا-منطقه سمنان، محمدرضا رجبی در بازدید از پروژه‌های آبخیزداری در حوزه کروس ضم اعلام این خبر، اظهار کرد: از همین رو اجرای طرح‌های حفاظت از منابع آب‌وخاک به منظور عملیاتی شدن پروژه آبخیزداری در استان سمنان در اولویت قرار گرفته است.

وی با بیا اینکه طرح‌های آبخیزداری باهدف حفاظت از منابع آب‌وخاک در استان سمنان اجرایی می‌شود خاطرنشان کرد: این طرح‌ها در سه حوزه عملیاتی بیولوژیک، بیو مکانیک و مکانیزه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳ عملیات مهم برای حفاظت از آب‌وخاک انجام می‌شود افزود: در این طرح باید خاک را در محل خود نگهداریم و بهترین حالتی که خاک در آن محافظت می‌شود نگهداری آن در ابتدای حوزه است .

رجبی با تأکید بر لزوم وجود پوشش گیاهی در منطقه موردنظر بیان کرد: پوشش گیاهی یعنی از ابتدای سرشاخه حوزه عملیات بذرپاشی، حفاظت دام و مرتع و همچنین ایجاد تعادل بین این دو انجام شود .

رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوان‌داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به میزان تغییرات شرایط آب و هوایی در استان سمنان خاطرنشان کرد: شرایط آب و هوایی در یک سال گذشته تغییرات زیادی داشته است و میزان بارندگی نسبت به سال گذشته بالغ‌بر ۹۰ درصد کاهش‌یافته است .

وی با تأکید بر اینکه عملیات بیولوژیکی با توجه به شرایط اقلیمی در استان سمنان نتیجه مطلوب را حاصل نکرده است تصریح کرد: مدت بارندگی و میزان آن ۲۳۰ میلی‌متر بوده است که اکنون به ۱۸۰ میلی‌متر رسیده است .

رجبی با بیان اینکه عملیات آبخیزداری در چند مرحله انجام می‌شود اضافه کرد: در عملیات بیو مکانیکی هم عملیات مکانیکی انجام می‌شود و هم عملیات بیولوژیکی که این مهم نقش ویژه‌ای در احیا و تأمین آب برای مناطق روستایی ایفا می‌کند .

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های این سازمان این است که بیشتر پروژه‌های آبخیزداری به‌صورت مشارکتی با اهالی روستا انجام شود .

رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوان‌داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با تأکید بر اینکه طرح‌های آبخیزداری با نظرات و پیشنهادات مردم روستا و محل حوزه اجرایی می‌شود اظهار کرد: قبل از اینکه عملیات آبخیزداری در این منطقه انجام شود این روستا خالی از سکنه بود و بزرگ‌ترین مشکل آنان آب بود .

وی با بیان اینکه سیلاب‌هایی که جاری می‌شد مردم این روستا نمی‌توانستند از آن بهره‌وری کنند افزود: اکنون در راستای اجرای طرح حبله رود در این منطقه آب از بند زیرزمینی به این منطقه منتقل می‌شود .

رجبی با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد از حوزه‌های آبخیز ما جزء حاشیه‌های کویر مرکزی می‌شود یادآور شد: این آب و سیلاب‌هایی که از حوزه بارندگی انجام می‌شود را باید با احداث بندهای خاکی و سایر عملیات آبخیزداری مدیریت کنیم به‌گونه‌ای که بتوان بیشترین استفاده از این سیلاب‌ها استفاده کنیم لذا با انجام عملیات آبخیزداری روستاهایی که مشکل آب‌دارند احیا می‌شود.