مرکز سمنان در تولیدات نمایشی و تله فیلم جایزه گرفت

مرکز سمنان در تولیدات نمایشی و تله فیلم جایزه گرفت

صدا و سیمای مرکز سمنان در نوزدهمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان ها، عنوان مرکز برتر در تولیدات نمایشی و تله فیلم را از آن خود کرد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در نوزدهمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان ها آثار تولیدی این مرکز در رقابت با سایر آثار راه یافته، چهار جایزه و نه قدردانی در بخش سیما و یک جایزه در بخش صدا را به خود اختصاص دادند.

جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما در بخش های پنجگانه صدا، سیما، خبر، موسیقی، و پژوهش امسال به میزبانی استان خوزستان در اهواز برگزار شد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان