ویکی سمنان

ویکی سمنان شهری است مجازی که خورشید در آن غروب نخواهد کرد،شهری همیشه بیدار با مردمانی پویا با اقتصادی پر رونق،با شهروندانی با فرهنگ و بااخلاق،با کسبه ای مهربان و با محله های پر از صفا و صمیمیت، شهری خالی از جرم و مجرم ، و گزافه نیست اگر بگوئیم اتوپیای مجازی . امید به روزی که رنگ حقیقتی یابد.

ما که هستیم؟

تیمی ده نفره در کنار هم زیر سقفی به نام پندار. کویر رویایی در سر داشت،رویایی که بزرگ و دور از ذهن می نمود . اما با اتکال به خداوند و اتکا بر دانش و همت خویش تعبیر رویایش را رقم زد و نام آن را “ویکی سمنان” نهاد.

شهرمجازی

شهر مجازی شهری است برای همه با امکانات به روز و کارآمد که در آن ترافیک نیست، شلوغی نیست، ازدحام مشکل بزرگی نیست، معلولان محترم هستند و در آسایش. در کل شهر مجازی جایی است که کمتر کسی برای کار از منزل خارج می شود. در فرهنگ ها و دوره های گوناگون، شهر مجازی را با تعاریف مختلفی شناخته اند که گذشته از تفاوت های آن در یک مورد، تشابهی خاص دارند، یعنی در ریشه تعریف و همگی بی قید و شرط پذیرفته اند که ارتباط، مایه حیات شهر مجازی است. در شهر مجازی برای کاری جز تفریح از خانه خارج نمی شوند و هیچ محدودیت زمانی و مکانی ندارند. در شهر مجازی مرزهای جغرافیایی چندان معنایی ندارد و به طور کلی شهر مجازی تداعی کننده دهکده ای است به وسعت جهان.

شهروند مجازی

شهروندان در طول زندگی خود، نقش‌های متفاوتی دارند که در هر یک از این نقش‌ها، وظایفی بر عهده‌ی آن‌هاست. شهروند مجازی، کسی است که توانایی انجام وظایف روزمره‌ی خود را با کمک ابزارهای مجازی داشته باشد؛ برای مثال، خانمی که در خانواده، نقش همسر و مادر را بر عهده دارد؛ احتمالا بخش عمده‌ای از خرید خانه، پرداخت قبوض و پی‌گیری وضعیت تحصیلی فرزندان را او انجام می‌دهد. اگر این مادر بتواند برخی از وظایفش را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مثل وب‌سایت‌ها و پست الکترونیک انجام دهد؛ صرفه‌جویی فراوانی در وقت و هزینه‌ی خانواده خواهد شد که این وقت و هزینه‌ی اضافی را می‌تواند صرف امور مهم دیگری بکند..

مرورگر شما تگ HTML5 را پشتیبانی نمی کند.
60%
درصد پیشرفت فاز ۲
مرورگر شما تگ HTML5 را پشتیبانی نمی کند.
2365
تعداد مشاغل ثبت شده
مرورگر شما تگ HTML5 را پشتیبانی نمی کند.
1300
تعداد شهروندان مجازی
مرورگر شما تگ HTML5 را پشتیبانی نمی کند.
742
تعداد اماکن ثبت شده