• سیمای استان سمنان تالیف علی بنی اسدی، دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری سمنان،۱۳۷۴.
 • سمنان دیار وارستگان تالیف عبدالرفیع حقیقت (رفیع). تهران: کومش،۱۳۸۲.
 • سمنان، سرزمین گویش: مجموعه آثار و مقالات نخستین جشنواره گویش های شهرستان سمنان با آثاری از گویش های سمنانی، انجمن اهل قلم سمنان/ به کوشش اسماعیل همتی- سمنان،۱۳۸۶.
 • حرف و مشاغل قدیم مردم سمنان و کشور/ نوشته و گردآوری و پژوهش: فرهنگ شکوهی، سمنان، انتشارات حبله رود ۱۳۹۱.
 • بنیادهای هویتی سمنان (تاریخ اجتماعی شهر سمنان) (مجموعه مقالات)/ تالیف خسرو عندلیب زاده، انتشارات حبله رود، ۱۳۸۹.
 • سمنان بر تارک روزگاران( مجموعه مقالات)/ تالیف فرهنگ شکوهی، انتشارات حبله رود، ۱۳۹۱.
 • سیمای فرهنگ و طبیعت استان سمنان/ مولفین مازیار اتوکش و عبدالله عباس زاده،انتشارات کریحخان زند،۱۳۹۱.
 • آداب و رسوم مردم سمنان/ محمد احمد پناهی سمنانی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • کومش،سرزمین هزار گویش/ اسماعیل همتی،سمنان، کتاب سخنگان،۱۳۸۹.
 • فرزانگان دیار کهن قومس(مفاخر فرهنگی سمنان) / حمید رضا نظری( حکمت). سمنان: آبرخ ۱۳۸۷.
 • چشم انداز شعر معاصر استان سمنان/ حسن یعقوبی،قم،انتشارات زمزم هدایت،۱۳۹۳.
 • مدخل شناسی شهر کهن استان سمنان/ محمد درزی، قم، انتشارات زمزم هدایت، ۱۳۹۳.
 • تاریخ نمایش استان سمنان / رحیم موسوی، قم، انتشارات زمزم هدایت، ۱۳۹۳.
 • موسیقی استان سمنان/ نعمت الله قنبری نیکدل ، قم، انتشارات زمزم هدایت،۱۳۹۳.
 • معرفی جاذبه های استان سمنان/ اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، ۱۳۹۳.
 • فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان سمنان/ اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، ۱۳۸۸.
 • فرهنگ قومس/ فصلنامه پژوهشی، فرهنگی، هنری استان سمنان/ سال دهم، ۱۳۸۵.
 • فرهنگ قومس/ فصلنامه فرهنگی- پژوهشی استان سمنان، دوره ی جدید، شماره ۵۳/۵۰، ۱۳۹۲.
 • فرهنگ قومس/ فصلنامه فرهنگی- پژوهشی استان سمنان،دوره جدید، شماره ۴۹/۴۶، ۱۳۹۱.
 • فرهنگ قومس/ فصلنامه فرهنگی- پژوهشی استان سمنان ،سال نهم،۱۳۸۴.
 • سایت های مختلف در اینترنت.
 • نقشه ها.