موفقیت دانشگاه سمنان بین مراکز علمی کشور

دانشگاه سمنان در زمره یک درصد برتر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان با گفت: این دانشگاه توانست در بین دانشگاه های جامع با ۲۸عنوان مقاله در ردیف دانشگاه های یک درصد برتر کشور قرار گیرد.

علی حقیقی افزود: دانشگاه سمنان در بین ۳۷دانشگاه جامع دارای مقاله یک درصد رتبه نهم را بدست آورده است.
به گفته وی، مقالات یک درصد برتر شامل مقالاتی است که در مجلات ISI منتشر و نسبت به مقالات دیگر دارای استناد های بیشتری است.

وی افزود: پایگاه استنادی ISI هر دو ماه یکبار بر حسب میزان استنادهایی که مقالات در سطح بین المللی دریافت کرده اند به معرفی مقالات یک درصد برتر می پردازد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان