موفقیت علمی دانشگاه سمنان در رشته مکانیک

مجله دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان در پایگاه بین المللی Scopus نمایه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان گفت : این مجله انگلیسی زبان با نام Mechanics of Advanced Composite Structures در پایگاه بین المللی Scopus نمایه شده است .
علی حقیقی اصل افزود : این مجله با سردبیری پروفسور عبدالحسین فریدون و مدیر مسئولی دکتر احمد قاسمی قلعه بهمن از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه توانسته با به دست آوردن امتیازات لازم در پایگاه بین المللی Scopus نمایه شود.
حقیقی اصل افزود: این دو فصلنامه از شماره اول سال ۲۰۱۸ موفق شد در بانک اطلاعاتی اسکوپوس که از نمایه های معتبر بین المللی است نمایه شودو این رویداد ارزشمندی برای دانشگاه سمنان است .
وی اظهار امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک این مجله موفق شود نمایه بین المللی ISI دریافت کند.
در دانشگاه سمنان ۱۲ عنوان مجله علمی پژوهشی منتشر می شود.