نصب کنتور با قابلیت قطع از راه دور در سمنان

سید محمد حسینی نژاد، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: کنتور برق هوشمند با قابلیت قطع از راه دور جایگزین کنتورهای کنونی در استان می شود تا مصرف برق مشترکان پرمصرف مدیریت شود.

سید محمد حسینی نژاد روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: منطقی برای توجیه مصرف برق ۳۰ برابر الگوی مصرف وجود ندارد و قانون شرکت توزیع برق را مکلف کرده تا با نصب کنتور با قابلیت قطع از راه دور با هزینه مشترک ، مصرف برق مشترکان پرمصرف را مدیریت کند.

شرکت توزیع برق با اهتمام ویژه سراغ تک تک پرمصرفان این شرکت خواهد رفت و مطابق قانون با افرادی که مصرفشان بیش از الگوی مصرف باشد برخورد خواهد کرد.

هوشمندسازی کنتورهای برق مشترکان، گام بزرگی در مدیریت بار شبکه محسوب می‌شود، چرا که علاوه بر کاهش چشمگیر تلفات شبکه توزیع برق، بار شبکه نیز به صورت هوشمند کنترل می شود.
صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق مصرف‌کنندگان و کاهش خاموشی از دیگر مزایای هوشمندسازی شبکه برق به شمار می‌رود.
با نصب کنتورهای هوشمند، مشترکان می‌توانند در هر لحظه، میزان مصرف خود را بررسی و از آن اطلاع پیدا کنند و به‌ راحتی مدیریت بار شبکه را انجام دهند.

به گزارش ایرنا، کنتورهای برق هوشمند (کنتورهای کنترل از راه دور) از طریق مرکز فهام قابل رویت، قطع و وصل شدن است.

امسال مشترکانی که سهم بیشتری در سبد انرژی برق دارند در اولویت نصب کنتور هوشمند قرار می‌گیرند.

صرفه‌جویی تنها راهکار حفظ پایداری شبکه توزیع برق و جلوگیری از خاموشی‌ها در فصل تابستان است و انتظار می‌رود مشترکان با صرفه‌جویی در مصرف برق به تداوم جریان توزیع برق به شکل عادلانه و با هدف حفظ شبکه کمک کنند.

خاموش کردن وسایل اضافی الکتریکی به ویژه وسایل روشنایی اضافی می‌تواند تا ۲۰ درصد از مصرف برق خانوار را کاهش دهد.

به گزارش ایرنا، ۷۶.۱۹ درصد مشترکان استان سمنان مربوط به تعرفه خانگی، ۵.۹۹ درصد عمومی، ۱.۷۵ درصد کشاورزی ، ۱.۴۲ درصد صنعتی ، ۱۴درصد تجاری و بقیه هم مربوط به بخش ۰.۵۹ درصد روشنایی معابر است.

حدود ۴۰۰ هزار مشترک برق از خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان بهره‌مند هستند.