هر شهر یک بوستان استاندارد برای بانوان داشته باشد

محمد حمیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: بوستان استاندارد ویژه بانوان در هر شهر استان باید برای استفاده آنها آماده‌سازی شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد حمیدی عصر چهارشنبه۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در نشست هماهنگی و بررسی راهکارها و رفع موانع پیش روی ایجاد پارک ویژه بانوان سمنان در سالن جلسات ساختمان عمرانی استانداری افزود: در قدم بعدی باید در محلات شهر ها نیز پیش بینی های خاص برای بانوان داشته باشیم.

وی بیان کرد که برای جداسازی فضاهای خاص بانوان برای ورزش و بوستان بانوان، زیبایی این جداسازی با استفاده از به کارگیری حصار و گل و گیاه رونده در قالب دیوار سبز مد نظر قرار گیرد.

طی برنامه ریزی ساخت و سازهای شهری در آینده، توجه به امر احداث فضاها و بوستان ویژه بانوان در دستور کار شهرداری ها قرار داشته باشد.

بوستان بانوان، تحکیم بنیان خانواده و توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی یکی از اولویت های محوری دولت سیزدهم است.

سلامت جسمی خانواده ها از دیگر موارد مورد توجه است و بانوان نیاز به فضای راحت برای ورزش دارند.

برخی فعالیت ها خاص بانوان است که ضرورت دارد فضاهای این چنینی از قبیل بوستان بانوان در دستور کار قرار گیرد.