هفت هزار میلیارد ریال طرح در حال اجرا برق منطقه‌ای سمنان

سید علی اکبر صباغ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان سمنان گفت: طرح‌هایی به ارزش هفت هزار میلیارد ریال در بخش‌های پست و خطوط انتقال و فوق توزیع در حال اجراست که طی سال‌های آینده بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش ایرنا، سید علی اکبر صباغ روز پنجشنبه به رسانه ها افزود: زمینه های سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در صنعت برق استان سمنان فراهم است و سرمایه گذاران می توانند بر اساس ضوابط و قوانین در زمینه های مختلفی چون ساخت نیروگاه خورشیدی ، بادی و مقیاس کوچک گازی ورود کنند.

شرکت برق منطقه ای سمنان وظیفه تأمین و انتقال انرژی الکتریکی را از طریق پست ها و خطوط انتقال فوق توزیع در سطح استان بر عهده دارد.

وی، توسعه تاسیسات صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع و اصلاح و بهینه سازی آن را دو وظیفه مهم شرکت برق منطقه‌ای برشمرد و افزود : به منظور صرفه جویی در سرمایه گذاری و افزایش بهره وری تاسیسات صنعت برق، پروژه اصلاح و بهینه سازی تجهیزات پست ها و خطوط انتقال در برنامه کاری این شرکت قرار دارد.

طرح های صنعت برق در استان سمنان بر اساس اولویت نیاز و ضرورت تعریف و برنامه ریزی می شود و در صورت تامین منابع مالی، مراحل مختلف طرح، طی بازه زمانی در نظر گرفته شده عملیاتی می شود.

همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۲۰ طرح شرکت برق منطقه ای سمنان با اعتباری معادل ۳۷۶ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.