همکاری دانشگاه سمنان در تکثیر یوزپلنگ ایرانی

محمد حسن یوسفی، رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان گفت: این دانشکده در شناسایی بهترین زمان جفت‌گیری یوز ماده «ایران» از طریق نمونه‌گیری و آزمایش مدفوع، در تکثیر این گونه مهم با اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان همکاری داشت.

به گزارش ایرنا، محمد حسن یوسفی روز چهارشنبه۲۱ اردیبهشت به رسانه ها بیان کرد: دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان با هدف همکاری در تکثیر یوزپلنگ آسیایی، نحوه نمونه گیری مدفوع یوزپلنگ ماده به محیط بانان را آموزش داد.

پس از جمع آوری نمونه ها در یک دوره ۳ ماهه و ارسال آن ها به دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان ، میزان هورمون استروژن نمونه ها برابر با پروتکل ابداعی و آزمایشات انجام شده در سایر کشورها در آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته این دانشکده ، اندازه گیری و زمان دقیق فحلی (زمان جفت گیری ) یوز ماده در هر ماه تعیین و به محیط زیست اعلام شد.

پس از ۲ الی سه دوره تکرار این مراحل، جفت گیری و آبستنی یوز ماده (ایران) صورت گرفت که منجر به تولد سه توله یوز شد که این اتفاق نخستین زایمان یوز آسیایی در اسارت بود.

یازدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و پس از ۲ سال تلاش شبانه روزی متخصصان، “ایران ” تنها ماده‌یوز زادآور مرکز تحقیقات بین المللی پارک ملی توران با “فیروز” یوز نر جوان زنده گیری شده از طبیعت مقدمه عمل لقاح را پس از ۳ مرحله معرفی و جداسازی انجام داد که خوشبختانه سه توله یوزپلنگ نر با موفقیت به دنیا آمدند که یک توله یوز به دلیل ناهنجاری مادرزادی ریه سمت چپ و چسبندگی آن تلف شد.

کمتر از ۲۰ قلاده یوز در هفت استان سمنان، کرمان، یزد خراسان‌های رضوی، شمالی و جنوبی به عنوان زیستگاه های اصلی یوز ،تا به امروز مشاهده ‌شده است.