واکسیناسیون ۹۰ درصد ابتلا به کرونا را کاهش داده است

مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ اظهار داشت: نتایج اولیه مطالعات انجام شده در ایران نشان می‌دهد واکسیناسیون در جلوگیری از ابتلا به نوع شدید بیماری کرونا که منجر به بستری می شود، ۹۰ درصد کارایی داشته است.

مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا افزود: همچنین واکسیناسیون انجام شده در کشور در جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا حدود ۸۴ درصد کارایی داشته است.

این کارایی ها در مورد مجموع واکسن ها بوده و داده های ما در حدی نیست که بتوان در مورد اثرات هر یک از واکسن های تزریقی در کشور قضاوت کرد.

یونسیان در پاسخ به این سوال که قدرت بازدارندگی واکسن های کرونا در جلوگیری از مرگ و میر چه مقدار است، گفت: هنوز در این مورد نمی توان قضاوت کرد و نیاز به جمع آوری داده های بیشتری داریم.

همان طوری که این واکسن در کاهش بستری موفق تر از کاهش ابتلا عمل کرده است، انتظار ما این است که قدرت بازدارندگی در کاهش مرگ هم از کاهش بستری بیشتر باشد.

توقع داریم که قدرت بازدارندگی در مرگ از ۹۰ درصد هم بیشتر باشد اما مقدار دقیق آن الان مشخص نیست و نیاز به جمع آوری داده های بیشتری داریم.

هدف اصلی این مطالعه ثبت عوارض واکسن بوده اما یکی از یافته های جنبی آن تاثیر واکسن در ابتلا و بستری ها است.
تاکنون حدود ۹۲ هزار نفر که واکسن های خود را زده اند، وارد این طرح شدند.

وی، واکسن هایی را که وارد این طرح شدند، اسپوتنیک، آسترازنکا، برکت و سینوفارم اعلام کرد و گفت: از هر واکسن تزریق شده در کشور ۳۰ هزار نفر وارد این طرح مطالعاتی می شوند به عبارتی در مجموع ۱۲۰ هزار نفر وارد این طرح خواهند شد.
افرادی که وارد این طرح شدند، به مدت سه ماه از نظر عوارض، مورد بررسی قرار می گیرند.