وضعیت کرونا در استان سمنان نگران‌کننده است

سیدمحمدرضا هاشمی،استاندار سمنان با اشاره به وضعیت نگران کننده شیوع کرونا در استان گفت: بخش‌های مختلف با تمام ظرفیت برای مقابله با وضعیت شکننده شیوع کرونا در استان همراهی کنند.

به گزارش ایرنا، سیدمحمدرضا هاشمی در جلسه ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا استان سمنان در سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداری ضمن قدردانی از فضاسازی و تبلیغات محیطی انجام شده به وسیله شهرداری‌های استان در مقابله با کرونا، افزود: وضعیت فعلی کرونا در استان نگران کننده است و در صورت عدم مراقبت و بی‌توجهی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، موجب افزایش سیر صعودی و بستری بیماران خواهد شد.‌
دفتر امور روستایی استانداری با استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها برای تشویق و ترغیب روستاییان به منظور تزریق واکسن به‌ویژه دز سوم اقدام کند.‌
کمیته بازرسی ستاد مقابله با کرونا استان سمنان، پایش و بازرسی های خود از واحدها را افزایش دهد و از تمام ظرفیت های موجود در این زمینه استفاده کند.‌
از ظرفیت فضای مجازی به منظور ترغیب و تشویق جامعه برای تزریق واکسن علیه ویروس کرونا و دقت در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی استفاده شود.
آموزش و پرورش نسبت به پیگیری و رصد دقیق رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مدارس اهتمام ویژه داشته باشد و در صورت ایجاد هر گونه آلودگی ، سریع اقدام کند.‌
سازمان های مردم نهاد در حوزه سلامت و بهداشت و به‌ویژه اطلاع رسانی و تشویق و ترغیب مردم به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تزریق واکسن ، به کمک دستگاه‌های اجرایی آمده و در زمینه مبارزه با کرونا کمک و مساعدت کنند.‌
برای دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها ، اصل بر عدم تعطیلی است ، اما در صورت ایجاد مشکل و آلودگی ، ضرورت دارد تا نسبت به تصمیم گیری موردی اقدام شود.
با توجه به شیوع کرونا و تغییر وضعیت رنگبندی کرونایی استان ، جلسات غیرضروری تعطیل و بر فعالیت تمامی تالارها ، باغ ها و رستوران‌ها نظارت جدی و کلی به‌عمل آید.