شعاع: Off
شعاع:
km شعاع جغرافیای
جستجو

انتقادات و پیشنهادات

ویکی سمنان همواره برای بهتر شدن در تلاش است تا بتواند خواسته ها و نیازهای شما شهروندان سمنانی را از طریق شهر مجازی برآورده سازد. ما منتظر شنیدن
انتقادات و پیشنهادات سازنده‌ی شما عزیزان هستیم و حتما جهت دستیابی به آنها، در حد توانمان تلاش خواهیم کرد.

انتقاد و پیشنهاد