چوقا یا چوخا یا چوغا، بالاپوشی با آستین کوتاه به رنگ سیاه و سفید است که نقش و نگاری ثابت دارد و در آن خطوط سیاه به صورت عمودی در خطوط سفید بافته می‌شوند.
این بالاپوش توسط مردان روستایی و عشایر بختیاری در غرب ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد و در میان شهرنشینان، استفاده از آن در مراسم خاص رواج دارد.

تکنیک بافت چوقا مانند گلیم است و تنها تفاوت آن در ریزبافت بودن و نازکیِ تار و پود آن می‌باشد. طول پارچه مخصوص چوقا باید بین ۵/۲ الی ۵/۳ متر و عرض آن ۵۰ الی ۷۰ سانتیمتر باشد و از پشمی مرغوب در بافت آن استفاده شود. تار این دست‌بافته از جنس پنبه و گاهی پشم و پود آن از جنس پشم است.