ژیمناستیک‌کاران سمنانی ۱۰ مدال کشوری و آسیایی کسب کردند

رئیس هیأت ژیمناستیک استان سمنان با بیان اینکه ژیمناستیک‌کاران سمنانی ۱۰ مدال کشوری و آسیایی کسب کردند، گفت: دو مدال آسیایی امسال برای سمنان ثبت شد.

محمد ایزدفر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری فارس استان سمنان در تشریح برنامه‌های هیأت ژیمناستیک استان سمنان اظهار کرد: سال ۹۶ برای ژیمناستیک استان سال خوبی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه ژیمناستیک‌کاران سمنانی سال جاری ۱۰ مدال کشوری و آسیایی کسب کردند، تصریح کرد: کیا و امیرحسین فخاریان دو مدال آسیایی کسب کردند.

رئیس هیأت ژیمناستیک استان سمنان با اشاره به اینکه زیرساخت‌های ژیمناستیک در استان خوب است، اضافه کرد: مشکلی در بحث زیرساخت‌ها نداریم.

ایزدفر با بیان اینکه زهرا اینچه‌درگاهی طی ۶ ماه اول سال زحمات خوبی کشید، اظهار کرد: وی تا امروز هم عملکرد خوبی داشته است.