کاروانسرای ۴۰۰ ساله سمنان از حبس درآمد- گزارش تصویری

به گزارش خبرگزاری ایرنا، کاروانسرای شاه عباسی سمنان مربوط به دوره صفوی، بیش از ۳۰ سال کاربری زندان در میدان مرکزی این شهر داشت، اکنون، با انتقال زندان از این مکان به خارج شهر، مردم انتظار دارند درِ این بنای تاریخی به روی دوست داران میراث فرهنگی گشوده شود.

این بنا بخشی از طرحی فرهنگی و گردشگری به نام «گذر فرهنگی» تعریف شده که در گام اول باید سند مالکیت آن تغییر کند و دیوار ضلع غربی آن برچیده شود.

گفته می شود در زمان حکومت شاه عباس صفوی به دستور وی و با هدف ادای نذر خود ۹۹۹ کاروانسرا در ایران ساخته شد که تعداد زیادی از کاروانسراهای قابل استفاده ایران در استان سمنان قرار گرفته است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان