کسب رتبه ۴ کشوری مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی

به گزارش ایسنا، مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان سمنان با کسب رتبه چهارم در بین مراکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور، برای چندمین بار عنوان مرکز آموزش برتر کشوری را کسب کرد.

در ارزیابی و تعیین رتبه مراکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور در سال ۱۳۹۸، و پس از مطابقت فایل ها و مستندات و بررسی و اعتبارسنجی توسط کارشناسان ذیربط، مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان رتبه چهارم کشوری در ارزیابی سال ۱۳۹۸ را کسب کرد.

وضعیت این مرکز آموزشی با کسب رتبه چهارم در بین سایر مراکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور، در سال ۱۳۹۸ «خوب» ارزیابی شد.

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان سمنان پیش از این در سال های اخیر برای ۴ سال متوالی در بین ۱۰ مرکز برتر آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور قرار داشت.

گفتنی است در بیست و سومین گردهمایی روسای مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی که روز گذشته چهارشنبه ۱۵ بهمن و با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر محمد حسین امید رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد از مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان سمنان و سایر مراکز برتر تقدیر و تشکر شد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان