گزارش تصویری از تجمع بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی

عکس: مسعود محقق – ایسنا