گندمکاران طلبکار استان سمنان تسهیلات صفر درصد می‌گیرند

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از اجرای طرح پرداخت تسهیلات صفر درصد به گندمکاران این استان خبر داد و گفت: گندم‌کارانی که گندم به سیلوهای استان سمنان تحویل داده و هنوز تمام یا بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده باشند؛ این تسهیلات را اخذ می‌کنند .

به ایسنا-منطقه سمنان، لطف الله رضایی در نشستی با مدیران ادارات جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان سمنان با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار کرد: طرح پرداخت تسهیلات صفر درصد به این گندمکاران با هدف تأمین مالی کشت پاییزه و نیز تأمین بخشی از سرمایه در گردش گندم‌کارانی است که با وجود تحویل گندم به سیلوهاتا کنون موفق به دریافت وجوه گندم تحویلی خود نشده‌اند.

وی با اشاره به میزان پرداخت این تسهیلات بدون بهره عنوان کرد: بر اساس مصوبه هیاٌت مدیره بانک کشاورزی کشور، به گندمکاران مشمول این طرح تسهیلاتی به ازای هرهکتار گندم تحویلی به سیلوها، تا سقف ۱۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه مستند تشخیص سطح زیر کشت گندم در اجرای این طرح، میزان گندم تحویلی کشاورزان به سیلوهای استان سمنان است اضافه کرد: بر این اساس، هر چهار تن گندم تحویلی معادل یک هکتار زمین زیر کشت گندم به صورت آبی و هر یک تن گندم تحویلی در مناطق دیم نیز معرف یک هکتار از این اراضی است.

رضایی با بیان اینکه این تسهیلات تنها به کشاورزانی که گندم خود را به سیلوهای استان سمنان تحویل داده و تا کنون تمام یا بخشی از وجه مربوط به آن را دریافت‌ نکرده‌اند تعلق می‌گیرد تصریح کرد: این کشاورزان حداکثر تا ۷۰ درصد وجه گندم تحویلی خود را به صورت علی‌الحساب به عنوان تسهیلات دریافت می‌کنند.

به گفته وی، مدت بازپرداخت این تسهیلات که بر اساس دستورالعمل‌‌های موجود باید به ساده‌ترین و سریع‌ترین روش ممکن و صرفاً با ارائه فاکتور از سوی فروشندگان معتبر و مورد قبول وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شود؛ ۲ ماهه بوده و این تسهیلات در قالب عقد مرابحه و با نرخ سود صفر درصد پرداخت می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این تسهیلات به منظور تأمین بذر و کود از شرکت‌‌های دارای مجوز تولید و توزیع در هر استان و نیز کارگزاری‌‌های دارای مجوز کارگزاری توزیعکننده کودهای شیمیایی پرداخت می‌شود اضافه کرد: بر اساس شیوه پرداخت این تسهیلات، کشاورزان مشمول به بانک عامل اجازه می‌دهند که پس از واریز بهای گندم تحویلی آنان از سوی دولت، بانک ابتدا نسبت به برداشت مبلغ باقیمانده تسهیلات از مجموع واریزی دولتی اقدام و مبلغ باقیمانده را به حساب کشاورزان منظور کند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان