یوزپلنگ توران زمستان امسال آماده بارداری دوباره می‌شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: “ایران” یوزپلنگ مرکز تحقیقات پارک ملی توران شهرستان شاهرود و مادر پیروز، دی یا بهمن ماه سال جاری پس از یک زایمان سزارین موفق، آماده باروری دوباره می‌شود.

بهرامعلی ظاهری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ابراز داشت: ایجاد درمانگاه و اتاق معاینه و تامین تجهیزات برای انجام فرآیند موفق تولیدمثل ایران در پارک ملی توران در شهرستان شاهرود استان سمنان در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: یوزپلنگ ماده “ایران” پس از گذشت سه ماه (۲ دوره فحلی) دوباره می‌تواند وارد مرحله آمیزش و لقاح برای باروری شود و دی و بهمن امسال آمادگی دوباره برای باروری را به دست می‌آورد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سه توله از یوزپلنگ های مرکز تکثیر یوز ایرانی در منطقه حفاظت شده توران شاهرود در شرق استان سمنان به نام های «ایران» و «فیروز» یکشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از ۲ سال تلاش شبانه روزی متخصصان به دنیا آمدند که این اتفاق نخستین زایمان یوز آسیایی در اسارت بود.

“ایران” تنها ماده‌یوز زادآور مرکز تحقیقات بین المللی پارک ملی توران با “فیروز” یوز نر جوان زنده‌گیری شده از طبیعت مقدمه عمل لقاح را پس از سه مرحله معرفی و جداسازی انجام داد که سه توله یوزپلنگ نر با موفقیت به روش سزارین به دنیا آمدند که یک توله یوز به دلیل ناهنجاری مادرزادی ریه سمت چپ و چسبندگی آن تلف شد و چندی توله یوز دیگر به دلیل نارسایی تلف شد و در نهایت توله یوز پیروز زنده ماند و برای نگهداری به پارک ملی پردیسان در تهران منتقل شد.