۱۵ طرح فنی برای ارتقای بهره‌وری آب در سمنان

لطف الله رضایی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان با اشاره به برنامه افزایش بهره‌وری آب در افقی پنجساله گفت: ۱۵ طرح ارتقای بهره‌وری به همین منظور تعریف و تدوین شد.

به گزارش ایرنا، لطف الله رضایی روز دوشنبه به رسانه ها افزود: ۱۵ طرح فنی برای رسیدن به افزایش نرخ بهره وری شامل اجرای سامانه آبیاری تحت فشار ، اجرای استخرهای ذخیره آب، انتقال آب، کشت محصولات نشائی، و کشت های گلخانه ای، تعریف شد.

آب تولیدی در استان سمنان یک میلیارد و پنجاه میلیون مترمکعب است که از این میزان ۸۰۰ میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان توضیح داد که نرخ بهره وری در محصولات باغی استان ۱.۳۱ و در محصولات زراعی ۱.۳ است که باید با اقدامات و اجرای طرح الگوی کشت به ۳.۶ در محصولات زراعی و۳.۲ در محصولات باغی طی ۵ سال افزایش یابد.

ارتقا بهره وری از ۲ راه افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش مصرف آب در واحد سطح امکان پذیر خواهد بود.

ضریب تعدیل در پروانه آب کشاورزی در استان سمنان باید طی ۵ سال به ۲۵ درصد برسد.

خروج ساختار بیمه محصولات کشاورزی از حالت سنتی، از دیگر مباحث مطرح شده از سوی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان بود.

استان سمنان با وسعت ۹.۷ میلیون هکتاری ۱۹۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.