۲۰۰ میلیارد ریال برای خرید تبلت دانش آموزان نیازمند

محمد دستورانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال از وزارت آموزش و پرورش به منظور خرید تبلت برای ۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموزی نیازمند اختصاص یافت.

محمد دستورانی روز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: ۲۰ میلیارد ریال دیگر نیز با هماهنگی بانک‌ها، کمیته امداد امام خمینی (ره)، خیران و بسیج سازندگی استان سمنان در حال فراهم شدن است.

هدف این است که ۱۰۰ درصد دانش‌آموزان استان سمنان امکان دسترسی به فضای مجازی و آموزش برخط را داشته باشند.

برنامه ریزی برای افزایش سواد حرکتی دانش‌آموزان در دوران در پساکرونا در دستور کار است که همزمان با حضوری شدن مدارس فعالیت ورزشی دانش‌آموزان افزایش یابد و بعد از ۲۰ ماه خانه‌نشینی، تحرک و تنفس را بهتر تجربه کنند و مشکلات جسمی و روحی آنان تا حدی مرتفع شود.

۷۰ درصد دانش‌آموزان سمنان دز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

تا کنون ۷۰ درصد دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال استان سمنان دز اول واکسن کرونا را دریافت کردند و ۳۰ درصد باقی مانده نیز تا اوایل آبان تکمیل می‌شود.

بعد از تکمیل دز اول و فرارسیدن زمان، دز دوم واکسن دانش‌آموزان نیز تزریق می‌شود.

تا کنون ۹۰ درصد معلمان دز اول و ۵۵ درصد دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

اراده وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی بر تکمیل واکسیناسیون معلمان و دانش‌آموزان تا زمان تعیین شده در آبان ۱۴۰۰ است و سپس شعاع بازگشایی حضوری مدارس بیشتر می‌شود.

در گام اول بازگشایی مدارس از اول مهر، ۳۳۳ مدرسه با جمعیت زیر ۵۰ نفر با حضور کمتر از ۱۵ دانش‌آموز در هر کلاس در مناطق روستایی و عشایری بازگشایی شد.

مدارس با جمعیت ۱۰۰ الی ۲۵۰ نفر نیز در گام دوم از اول آبان با توسعه واکسیناسیون بازگشایی می‌شود.

در گام دوم، حضور دانش‌آموزان بر مبنای مساحت کلاس مدارس برنامه‌ریزی می‌شود به طوری که هر دانش آموز ۲.۲۵ متر با دیگری فاصله داشته باشد.

حضور دانش‌آموزان کلاس‌هایی که جمعیت دانش‌آموزان نسبت به مساحت کلاس بیشر باشد نوبت بندی می‌شود.

استان سمنان ۱۲۶ هزار دانش آموز در یکهزار و ۱۴۷ مدرسه با ۵۷ هزار کلاس درس دارد، هشت هزار و ۵۰۰ معلم و ۱۰ هزار کارمند در مجموعه آموزش و پرورش استان فعالیت دارند.