۲۰ میلیون مترمکعب در منابع آبی استان سمنان صرفه جویی شد

مهدی قوشه‌ئی رییس گروه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان گفت: نصب دستگاه‌های کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی این استان ۲۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی در منابع آب را در سال گذشته به دنبال داشت.

وی روز یکشنبه در گفت‌ و گو با ایرنا با اشاره به میزان صرفه‌جویی در مصرف آب استان سمنان با نصب کنتورهای هوشمند افزود: حدود یک‌هزار و ۵۰۰ کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی در این استان نصب شد و از این طریق ۲۰ میلیون و ۶۶ هزار متر مکعب صرفه‌جویی در یک سال گذشته انجام شده است.

وی بیان کرد: ۷۵ چاه غیرمجاز در استان سمنان سال ۹۸ مسدود و سبب صرفه‌جویی ۵۷۷ هزار متر مکعب در مصرف آب شد.
وی درادامه گفت : ۱۰۹ چاه بخش کشاورزی مشمول اصلاح پروانه بهره‌برداری شد که صرفه‌جویی پنج میلیون و ۱۷۲ هزار متر مکعبی در مصرف آب استان را به همراه داشت.

وی تصریح کرد: سال گذشته میزان صرفه‌جویی منابع آبی استان سمنان از طریق کاهش منصوبات ۱۰ چاه دارای اضافه برداشت دبی لحظه‌ای ، ۷۸۵ هزار متر مکعب بود.

به گزارش ایرنا، متوسط افت سطح آب‌های زیرزمینی در کشور سالانه ۵۰ سانتیمتر است در حالی که این رقم در استان سمنان ۱۶ سانتیمتر بیشتر است که نشانه عمیق تر بودن اثر خشکسالی در استان سمنان نسبت به متوسط کشوری است.

میزان طبیعی آب زیر زمینی استان سمنان ۹۹۰ میلیون متر مکعب اعلام اما حفر بی رویه چاه و برداشت فراوان آب سبب برهم خوردن تراز برداشت و واریز در منابع آبی زیر زمینی این استان شده است.

برداشت آب در ۱۵ دشت استان سمنان به دلیل افت محسوس سطح آب‌های زیرزمینی و گسترش روزافزون کانون فرسایش بادی ممنوع شد و ۱۳ دشت از مجموع ۲۶ دشت موجود در استان در شرایط فرابحرانی قرار گرفت.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان