۲۵ پروانه‌بهره‌برداری صنعتی ۴۰۰ شغل در استان ایجاد کرد

فرامرز محبوبی، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: صدور ۲۰ فقره پروانه بهره‌برداری صنعت و معدن استان در سال ۱۴۰۰ زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر را فراهم کرد.

به گزارش ایرنا، فرامرز محبوبی روز شنبه به رسانه ها افزود: صدور پروانه بهره برداری در بخش صنعت استان سمنان امسال ۴۷ درصد افزایش یافت.

در ۲ ماه ابتدایی امسال ۲۵ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در استان صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشت.

در این مدت، واحدهای صنعتی استان سمنان با سرمایه‌گذاری ۱۶۸۰ میلیارد ریال پروانه بهره‌برداری دریافت کردند و مشغول به فعالیت شدند که زمینه اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر را در استان فراهم کردند.

در ۲ ماه نخست امسال در بخش صدور پروانه‌های بهره‌برداری حوزه صنعت که در واقع می‌توان آن را همان سرمایه‌گذاری‌های تحقق یافته دانست، شاهد رشد قابل توجهی بود؛ به‌ طوری که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته از نظر سرمایه گذاری ۵۱۸ درصد و از نظر اشتغال ۱۷۵ درصد افزایش داشت.

محبوبی با بیان اینکه در این مدت ۳۷۰ مجوز صنعتی در استان سمنان صادر شد، گفت: ۲۵ واحد صنعتی در استان پروانه بهره‌برداری و ۳۴۵ واحد نیز جواز تأسیس دریافت کردند.
برای واحدهای صنعتی که جواز تأسیس اخذ کرده‌اند، سرمایه‌گذاری بالغ‌ بر ۳۶ هزار میلیارد ریال با اشتغال حدود ۶۵۰۰ نفر پیش‌بینی شده است.

سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان سال ۹۹ بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال بود که برای سه هزار و ۶۱۸ نفر اشتغالزایی به همراه داشت.

طبق آمارها، ۷۶ هزار میلیارد ریال در قالب ایجاد یکهزار و ۸۰۰ پروانه بهره برداری در استان سمنان سرمایه‌گذاری انجام شده که این حجم سرمایه‌گذاری برای حدود ۶۸ هزار نفر اشتغال به همراه داشت و این استان را به قطب صنعت و معدن کشور تبدیل کرده است.

۹۰ درصد از صنایع استان سمنان مربوط به صنایع کوچک، ۶ درصد مربوط به صنایع متوسط و بقیه مربوط به صنایع بزرگ است.