۳۱۱ عنوان کتاب سال گذشته در استان سمنان منتشر شد

ابوالفضل صادقی‌نژاد،. معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: ۳۱۱ عنوان کتاب سال گذشته در این استان تالیف و منتشر شد.

به گزارش ایرنا، ابوالفضل صادقی‌نژاد روز سه شنبه به رسانه ها ابراز داشت: از این تعداد ۳۰۰ عنوان چاپ اول بود.

این کتاب ها در شمارگان ۲۴۶ هزار و ۷۰۰ نسخه در استان سمنان چاپ و منتشر شد.

بقیه کتابها تالیفی بود و برای اولین بار در استان سمنان منتشر شد و چاپ اول بود.

در استان سمنان ۴۳ انتشاراتی به امر چاپ و انتشار کتاب اشتغال دارند.

کتاب‌های تألیفی در موضوعات مختلف دانشگاهی، کودک و نوجوان، بومی و مربوط به آداب و رسوم و فرهنگ سمنان، و ادبیات، بود.