۶۲۸ نانوایی استان سمنان کد شاپرک گرفتند

محمدرضا صادقی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: ۷۵۲ واحد نانوایی در استان فعال است که تاکنون ۶۲۸ واحد با هدف اجرای طرح هوشمندسازی فروش نان، در اولین مرحله، کد شاپرک دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدرضا صادقی روز یکشنبه در گفت و گو با رسانه ها افزود: تاکنون برای ۷۰۰ نانوایی کد شاپرک تعریف شده و دستگاه های کارتخوان خریداری و به استان سمنان وارد شده است.

۵۰ واحد نانوایی دیگر نیاز است تا کد شاپرک دریافت کنند تا مرحله نصب کارتخوان ها طی روزهای آینده در سراسر استان انجام شود.

در شرایط کنونی هیچ گونه سهمیه بندی برای شهروندان و خانواده ها در خرید نان صورت نمی گیرد و در استان سمنان نیز مانند زنجان طرح به صورت آزمایشی اجرا می شود.

وی ادامه داد که قیمت نان هیچگونه تغییری نخواهد داشت، هر کس با هر نوع کارت بانکی می تواند انواع نان را در استان خریداری کند.

هر تراکنش مربوط به نان و میزان فروش نان در قالب این طرح مشخص می شود و این شفافیت یک آورده بزرگ یارانه ای برای جامعه محسوب می شود و طرح خوبی برای مقابله با فساد و شفاف سازی در عرضه آرد و نان در استان محسوب می شود.

طرح هوشمندسازی فروش نان در عمل در گام اول در حال اجراست، آمارگیری و ارزیابی آمار انجام شده است و بانک عامل دستگاه های کارتخوان را خریداری کرد و طی روزهای آینده با اعلام سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان طرح در استان اجرایی می شود.