۲۱ هزار نفر سمنانی زیر پوشش آموزش های مهارتی قرار می گیرند

سمنان- ایرنا- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان گفت: بر اساس سند برنامه های اجرایی و آموزشی سال ۹۶ بالغ بر ۲۱ هزار نفر زیر پوشش آموزش های مهارتی این اداره کل قرار می گیرند‌.

۲۱ هزار نفر سمنانی زیر پوشش آموزش های مهارتی قرار می گیرند

ابراهیم محمودی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : ۱۶ هزار نفر دوره آن معادل ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار نفرساعت از سوی مراکز دولتی و دستکم پنج هزار نفر دوره معادل یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر ساعت از سوی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سند برنامه های اجرایی و آموزشی امسال مراکز آموزش فنی و حرفه ای این استان بین مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ها مبادله شده است.

محمودی با بیان این که بر اساس سند آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال جاری ، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ساعت آموزش های مهارتی در کشور فرا می گیرند، گفت : از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر ساعت در ۷۰۰ مرکز دولتی و مابقی از سوی بخش خصوصی در هشت هزار آموزشگاه آزاد سطح کشور برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان خاطرنشان کرد : مجموعه آموزش فنی و حرفه ای تلاش می کند تا شرایطی را فراهم آورد که هر کسی تمایل به داشتن شغلی دارد و نیازمند آموزشهای مهارتی باشد ، بتواند نیاز خود را به شکلی مطلوب مرتفع نماید.

اداره کل فنی و حرفه با ۱۱ مرکز آموزش دولتی با زیر مجموعه با ۳۰۶ کارگاه شامل ۱۰۲ کارگاه ثابت شهری،۴۴ کارگاه جوار شهری، ۶۲ کارگاه جوار روستایی، ۳۶ کارگاه جوار صنعت و ضمن کار، ۱۵ کارگاه صنایع اصناف، ۱۹ کارگاه جوار دانشگاه، ۱۴ کارگاه جوار پادگان، ۱۴ کارگاه جوار زندان، آموزش های فنی و حرفه ای را در قالب ۴۵۷ عنوان دوره آموزشی در استان سمنان به صورت رایگان ارائه می کند.

استان سمنان بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان