نمایش 3 از 3 کسب وکار

کشویی فیلترها
تعداد
ترتیب بر اساس
ترتیب

سازمان نهادی است دینی و فرهنگی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب سیاست‌های مقام معظم رهبری اداره می‌گردد اساسنامه سازمان کسب اطلاعات بیشتر

دادگستری شهرستان سمنان عملکرد دادگاه ها(دادگاه انقلاب) و دادسراهای شهرستان سمنان را زیر نظر دارد.

فرمانداری شهرستان سمنان، در زمینه ی اجرای سیاست عمومی دولت در داخل شهرستان از طریق هماهنگ ساختن فعالیت های مختلف مؤسسات دولتی و محلی در شهرستان، بخش ها و روستها و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی (ریاست جمهوری-مجلس شورای…