نمایش 1 از 1 کسب وکار

کشویی فیلترها
تعداد
ترتیب بر اساس
ترتیب
تهیه عکس های خبری، عکسبرداری برای ادارات، مراسمات عمومی و غیره

عکاسی صبوری، عکس های خبری، عکس از مراسمات و … در سمنان تهیه می نماید. عکاسی برای ادارات و شرکت ها و عکسبرداری از مراسمات مذهبی و جشن ها به غیر از مجالس عروسی، نامزدی، عقد و مراسمات خصوصی نیز پذیرفته می شود.