نمایش 20 از 52 مورد

تعداد:
ترتیب بر اساس:
ترتیب:

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد.

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد.برای ثبت نام محدوده خاصی ندارد.

مقطع مدرسه پیش دبستانی میباشد. منطقه تحت پوشش: پشت بیمارستان ۱۶۰تخت خوابی-مسکن مهر-اندیشه

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد.

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد.

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد. منطقه تحت پوشش: تعاون-کارگر-میدان امام رضا-مسکن مهر

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد.

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد.

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد.

مدرسه دولتی دخترانه خدیجه کبری در سمنان، آموزش های خود را در مقطع ابتدایی به دانش اموزان ارائه می نماید.

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد.

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد.

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد. ثبت نام برای افراد فرهنگی امکانپذیر میباشد.

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد.

مقطع مدرسه ابتدایی میباشد.

مقطع مدرسه متوسطه اول میباشد.

مدرسه در مقطع راهنمایی میباشد.

تمامی مقاطع از جمله ابتدایی،راهنمایی و متوسطه در این مدرسه تدریس میشود.

مدرسه در مقطع ابتدایی میباشد.

مدرسه در مقطع راهنمایی میباشد.