شروع: ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۹
۹:۰۰ ق.ظ
پایان: ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹
۱۰:۰۰ ب.ظ

مکان رویداد

سمنان بلوار کارگر

طول و عرض جغرافیایی: 35.58631400000001, 53.4071267

393 بازدید

لوازم التحریر مداد رنگی در سمنان ، در نظر دارد برای حمایت و قدردانی از کادر محترم درمان اجناس خود را با۱۵ الی ۲۰ درصد تخفیف ارائه نماید.
پرسنل محترم درمان تا ۱۰ اردیبهشت فرصت دارند به این فروشگاه مراجعه کنند.