شروع: فروردین ۱۸, ۱۳۹۹
۹:۰۰ ق.ظ
پایان: تیر ۱۸, ۱۳۹۹
۱۰:۰۰ ب.ظ

مکان رویداد

بلوار ورزش

طول و عرض جغرافیایی: 35.5880357, 53.3913382

99 بازدید

پوشاک مردانه محمد در سمنان، برای حمایت و تشکر از پرسنل درمان در نظر دارد تا دو ماه پس از پایان کرونا تمامی اجناس خود را با ۲۰ درصد تخفیف ارائه دهد.
ارائه کارت شناسایی معتبر برای استفاده از این تخفیف الزامی است.