شروع: ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب.ظ
پایان: ۲۳ اسفند, ۱۳۹۷
۸:۰۰ ب.ظ

مکان رویداد

ایران- سمنان- میدان مطهری- ساختمان آفرینش های هنری- طبقه فوقانی- واحد یک- آموزشگاه 12

طول و عرض جغرافیایی: 35.585211642986, 53.393809314156

551 بازدید

جشن امضاء و رونمایی کتاب تحریر دیوانگی نوشته مهدی زارع در ساختمان آفرینش های هنری سمنان برگزار می شود.

تاریخ:
پنج شنبه ۲۳ اسفند ۹۷

ساعت شروع جشن:
از ساعت ۱۸:۳۰

آدرس:
سمنان- میدان مطهری- ساختمان آفرینش های هنری- طبقه فوقانی- واحد یک- آموزشگاه (۱۲)

مبالغ و بلیط ها
شرکت برای عموم آزاد است.
ریال