شروع: ۶ خرداد, ۱۳۹۷
۱۱:۰۰ ق.ظ
پایان: ۶ خرداد, ۱۳۹۷
۱:۰۰ ب.ظ
1339 بازدید

خانه مادر و کودک آفرینش به مناسبت روز جهانی المر، کارگاه فیل کوچولوی رنگی را در تاریخ ۶ خرداد ماه ساعت ۱۱ برگزار میکند.
هزینه کارگاه ۱۰ هزار تومان میباشد.
یرای کودکان آفرینش رایگان میباشد.

مبالغ و بلیط ها
هزینه کارگاه
100,000,00

برگزار کننده

خانه مادر و کودک آفرینش در سمنان دارای کارگاه های آموزشی در خانه بازی ویژه کودکان ۳ تا ۶ سال…