شروع: ۲۶ بهمن, ۱۳۹۵
۵:۳۰ ب.ظ
پایان: ۲۶ بهمن, ۱۳۹۵
۷:۰۰ ب.ظ

مکان رویداد

سمنان-فرهنگسرای کومش-سالن حکیم الهی

طول و عرض جغرافیایی: 35.58524, 53.393525

679 بازدید

هفدهمین جلسه شب شعر شبهای حافظ با حضور استاد حسین منوچهری و دیگر شاعران سمنانی با تفسیر غزل به غزل از خواجه شیراز

ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

مبالغ و بلیط ها
بهای بلیط
رایگان