شروع: ۱۹ تیر, ۱۳۹۸
۶:۳۰ ب.ظ
پایان: ۱۹ تیر, ۱۳۹۸
۸:۳۰ ب.ظ

مکان رویداد

ایران- سمنان- بلوار هفده شهریور- روبروی کلینیک تخصصی دندانپزشکی

طول و عرض جغرافیایی: 35.5734485472774, 53.38472794175743

1300 بازدید

خانه جوانان سمنان، برای اولین بار، فراخوان بزرگ تست بازیگری را زیر نظر موسسه هنرآفرینان مانا اطلاع رسانی می نماید.
زمان:
چهارشنبه ۱۹ تیر ماه

ساعت:
۲۰:۳۰ الی ۱۸:۳۰

مکان:
بلوار هفده شهریور- جنب داروخانه ۱۷ شهریور سابق- خانه جوانان سمنان

مبالغ و بلیط ها
شرکت برای عموم آزد است.
ریال

برگزار کننده

خانه جوانان استان سمنان جهت تبادل نظر و فعالیت جوانان و سازمانهای مردم نهاد ایجاد شده است. این مرکز مکانی…
تلفن: