شروع: ۱۸ مرداد, ۱۳۹۷
۱۰:۰۰ ق.ظ
پایان: ۱۸ مرداد, ۱۳۹۷
۱:۰۰ ب.ظ

مکان رویداد

ایران-سمنان-سالن همایش تامین اجتماعی

طول و عرض جغرافیایی: 35.58524, 53.393525

604 بازدید

از همکاران خبری رسانه‌‌های استان سمنان دعوت می‌شود تا به مناسبت روز خبرنگار، در جشن روز خبرنگار از ساعت ۱۰ لغایت ۱۳ روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ در سالن همایش‌های تامین اجتماعی زینت‌افزای مجلس باشند.
این برنامه با همکاری انجمن خبرنگاران استان سمنان و خانه مطبوعات و رسانه‌‌های استان سمنان ترتیب داده شده است.

مبالغ و بلیط ها
رایگان
0,00