شروع: ۱۲ بهمن, ۱۳۹۶
۱۲:۰۰ ق.ظ
پایان: ۱۲ اسفند, ۱۳۹۶
۱۲:۰۰ ق.ظ

مکان رویداد

سرخه - سایت موزه مسجد تاریخی چهل ستون

طول و عرض جغرافیایی: 1, 1

968 بازدید

میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برگزار می کند.
نمایشگاه منتخب آثار استاد نقاش شهیر ایرانی، کمال الملک
مکان برگزاری نمایشگاه : سایت موزه مسجد چهل ستون سرخه
زمان بازدید: ۹-۱۲ صبح و ۱۶-۱۹ عصر
مورخ:۱۲بهمن الی ۱۲ اسفند

مبالغ و بلیط ها
رایگان