شروع: ۶ شهریور, ۱۳۹۶
۸:۰۰ ب.ظ
پایان: ۱۴ شهریور, ۱۳۹۶
۱۱:۰۰ ب.ظ

مکان رویداد

سمنان-شهمیرزاد-خیابان امام-گالری خانه خورشید

طول و عرض جغرافیایی: 35.58524, 53.393525

746 بازدید

نمایشگاه آثار نگارگری و تذهیب،۶ لغایت ۱۴ شهریور ماه در گالری خانه خورشید شهمیرزاد برگزار میگردد.

بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد و رایگان است.

ساعات بازدید از نمایشگاه ۲۰ الی ۲۳ شب و در روزهای تعطیل از ۱۰ الی ۱۳ میباشد.

مبالغ و بلیط ها
بهای بلیط
رایگان