شروع: ۲۶ آذر, ۱۳۹۶
۱:۰۰ ب.ظ
پایان: ۲۹ آذر, ۱۳۹۶
۸:۰۰ ب.ظ

مکان رویداد

ایران-سمنان- روبروی پارک سوکان-پردیس شماره1-سازمان مرکزی دانشگاه

طول و عرض جغرافیایی: 35.6041374541, 53.4352684021

1131 بازدید

نمایشگاه بافته های سنتی افغان و آثار دانشجویان فرش ، همزمان با هفته پژوهش برگزار می گردد.
بازدید برای عموم آزاد است.
افتتاحیه: ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۳
مکان: مرکز اسناد دانشکده هنر دانشگاه سمنان
برگزار کنندگان: انجمن علمی فرش و دانشجویان فرش

نمایشگاه تا ۲۹ آذر ماه دایر می باشد.

مبالغ و بلیط ها
رایگان
0,00

برگزار کننده

دانشگاه سمنان به عنوان بزرگترین دانشگاه جامع و مادر استان، متولی نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان می باشد. دانشگاه…