شروع: ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷
۴:۰۰ ب.ظ
پایان: ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷
۱۰:۰۰ ب.ظ

مکان رویداد

ایران-سمنان-کیلومتر نخست جاده سمنان - دامغان و ضلع شرقی اداره کل گمرک استان سمنان

طول و عرض جغرافیایی: 35.5983101619, 53.4496665001

1164 بازدید

نمایشگاه سوغات و هدایا و مواد غذایی در تاریخ ۲۰ الی ۲۸ اردیبهشت از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ در نمایشگاه بین المللی استان سمنان برگزار میگردد.
ستاد برگزاری:۰۹۱۲۰۵۹۲۸۰۲

مبالغ و بلیط ها
رایگان
0,00

برگزار کننده

محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی سمنان در شرق سمنان و کیلومتر نخست جاده سمنان - دامغان و ضلع شرقی اداره کل…
تلفن: