شروع: ۲۸ آذر, ۱۳۹۶
۱۲:۰۰ ق.ظ
پایان: ۳۰ آذر, ۱۳۹۶
۱۲:۰۰ ق.ظ
663 بازدید

عرضه جوجه مخلوط با ادویه مخصوص در ققنوس با۲۰ درصد تخفیف به مدت سه روز

برگزار کننده