شروع: ۲۴ شهریور, ۱۳۹۶
۸:۰۰ ق.ظ
پایان: ۲۴ شهریور, ۱۳۹۶
۱۰:۰۰ ق.ظ

مکان رویداد

سمنان-شهرک روزیه-جاده سلامت

طول و عرض جغرافیایی: 35.58524, 53.393525

571 بازدید

پیمایش همگانی و خانواده بزرگ راه آسمان با اهدای جوایز ارزنده،۲۴ شهریورماه در جاده سلامت سمنان برگزار میگردد.

حضور در پیمایش برای عموم شهروندان آزاد و رایگان میباشد.

مبالغ و بلیط ها
بهای بلیط
رایگان