شروع: ۲۶ بهمن, ۱۳۹۶
۹:۰۰ ق.ظ
پایان: ۲۶ بهمن, ۱۳۹۶
۵:۰۰ ب.ظ

مکان رویداد

خیابان سنادره از کوچه باغ به سمت دژ چرمنه-چال خندق محلات

طول و عرض جغرافیایی: 1, 1

658 بازدید

چهارمین جشنواره گل نرگس پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه برگزار خواهد شد.
ساعت برگزاری جشنواره : ۹الی ۱۷
مکان:خیابان سنادره از کوچه باغ به سمت دژ چرمنه(چال خندق محلات)
آغاز برنامه: از امامزاده پیرعلمدار سمنان همراه با پیاده روی در باغ های سمنان

مبالغ و بلیط ها
رایگان