دفتر فنی و مهندسی آداک جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی کارِ آشنا به کامپیوتر واجد شرایط زیر نیاز دارد.
شرایط:

  • آشنا با دستگاه کپی و پرینت و خدمات دانشجویی
  • حقوق ساعتی ۳۰۰۰ تومان
  • پنجشنبه و جمعه ها و روزهای تعطیل رسمی تعطیل می باشیم

محل کار :
دانشگاه سمنان- دانشکده برق و کامپیوتر

ساعت کار:
شنبه تا چهارشنبه از ۸ الی ۱۶ به صورت یکسره

مصاحبه فقط به صورت حضوری انجام می گردد.
جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

تماس با: آقای رجبی ۰۹۳۶۶۱۳۲۸۳۶