یک شرکت واقع در شهرک صنعتی از افراد آشنا به کار با کامپیوتر و واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
شرایط:

  • آقا
  • ساکن شهر سمنان
  • دارای کارت پایان خدمت
  • سن حداکثر ۳۵ سال
  • مرک حداقل فوق دیپلم نرم افزار
  • دارای سرویس
  • بیمه
  • شیفت چرخشی
  • اضافه کار

عدم همکاری با دانشجو حتی ترم آخر

جهت مصاحبه حضوری لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: شرکت در شهرک صنعتی 09128329484