آکادمی حقوق پیشداد سمنان، برای تکمیل کادر خود، به یک مدیر داخلی با شرایط زیر نیاز دارد.

  • علاقمند به امور اداری
  • منظم و مسئولیت پذیر
  • مسلط به photoshop , office
  • مهارت در ویراستاری نامه

در صورت دارا بودن شرایط زیر، رزومه ارسال کنید.

 

تماس با: موسسه آموزشی آکادمی حقوق پیشداد 09107635908